Brøt seg inn på Vigrestad

Torsdag ble det oppdaget et innbrudd i en bolig på Vigrestad.