• Det midterste sjøhuset ble revet sist sommer. Planen er å føre opp et leilighetshotell i sjøhusstil på tomta. Stein Jupskås

Strid om Magasin Blaa får sluke sjøhus

Både fylkesmannen og fylkesrådmannen går sterkt imot riving av ytterligere et sjøhus i Verksgata.