• hybelhus_7.jpg Tor Jone Veastad

- Dette er feil plass for Jone

Tor Jone Veastad (20) har blitt plassert i hybelhuset L47 sammen med aktive sprøytenarkomane. Det mener Rusmisbrukernes interesseorganisasjon er feilplassering.