• Brua mellom Aubø og Bjergøy blir åpnet for trafikk i dag

Aubøsundet bruåpnes for trafikk

Den vel 40 år gamle brua over Aubøsundet er berget fra kollaps, og brua åpnes for trafikk senest i ettermiddag.