• Rådmann Bodil Sivertsen og økonomisjef Bjarte Madland foreslår at det de store midlene i Gjesdal blir benyttet til tiltak som kommer barn og unge til del. Kristian Jacobsen

210 millioner til barn og unge

Gjesdal investerer for 572 millioner kroner de kommende fire årene. Rundt 210 millioner handler om tiltak som først og fremst blir barn og unge til del.