• Måkeslakten skal ha skjedd på taket av St. Olav-komplekset i Stavanger. Stavanger kommune har anmeldt forholdet, og politiet ser nå på saken. Fredrik Refvem

Måkeslakt i St. Olav politianmeldt

Stavanger kommune ber politiet ta affære mot alvorlig miljøkriminalitet etter måkeslakt på St. Olav-komplekset.