• Det er viktig å høyra etter for å verta ein god samtalepartnar. Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

Bli ein betre lyttar

Nettstaden Godåsnakkemed.no skal læra deg å verta ein god samtalepartnar.