• Brusand camping har hatt omlag 30 innbrot sidan september i gjor. Det toppa seg i desember, då dei opplevde tre innbrot på ei veke. POLITIET

17 innbrot mens DNA-spor ikkje blei undersøkt

Sigmund Qvalbein ved Brusand Camping syns politiet har jobba for tregt, men vil likevel samarbeida for å få løyst innbrotsproblemet.