• Regjeringen går inn for bussvei på Nord-Jæren. Visco

Regjeringen vil ha bussvei på Nord-Jæren

Regjeringen går inn for en bussvei-løsning på Nord-Jæren — med mulighet for bybane i framtiden.