• Fylkesordfører Janne Johnsen (H) tar initiativ til likebehandling av elever med særskilte behov, og til bedre samarbeid mellom kommunene, NAV og fylkeskommunen. Lars Idar Waage

- Elevene må ikke bli kasteballer

Fylkesordfører Janne Johnsen (H) vil ikke ha forskjellsbehandling av elever med særskilte behov. Og det offentlige må samarbeide bedre.