• Det kan se ut til at bankene blir mindre attraktive mål for ranere. Anders Minge

Det første bankranet i Stavanger i år

Før var det over 30 ran hvert år i Norge, nå har tallene snudd helt. Se den totale statistikken.