Utbyggerne sparer kanskje et år på kjappere kulvert

Vegvesenet har bestemt at kulverten som skal bygges over Motorveien fra Vålandskogen og til Mosvatnet, skal framskyndes.