Overraskelse: 820 millioner til lang Årdalstunnel i Nasjonal transportplan

Lang Årdalstunnel ligger overraskende inne i Nasjonal transportplan i perioden 2024-2029. Prosjektet skal rassikre riksvei 13 ved Tysdalsvatnet og forkorte reisetiden gjennom Ryfylke med 10 minutter.

Riksvei 13 passerer under ura på Øykjaneset ved Tysdalsvatnet på kommunegrensa mellom Hjelmeland og Strand. Vegvesenet ville bare sikre veien med en kort tunnel, men Ryfylke vant fram med lang.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

– Fantastisk, dette hadde vi ikke forventet. Dette har vi kjempet for lenge, kommenterer Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland (Sp).

Statens vegvesen ville i utgangspunktet bare bygge en kort tunnel, og har fremmet innsigelse mot den lange varianten. Bare for noen måneder siden, var det snakk om mange års utsettelse i påvente av en ny Konseptvalgutredning (KVU) for riksvei 13 gjennom Ryfylke. Det var derfor helt uventet at Årdalstunnelen skulle ligge inne med penger i NTP.

Samarbeidspartiene Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har lagt både lang Årdalstunnel og tunnel i Rødsliane inn i Nasjonal transportplan (NTP) i perioden 2024-2029. Dette betyr at Rogalands to mest rasutsatte veistrekninger skal sikres.

  • Les også:
Les også

NTP – den gode, den dumme og den grusomme

Roy Steffensen

– Dette er veldig bra for Ryfylke. Hvert parti har hatt en runde internt og vi i Frp spilte inn at lang Årdalstunnel måtte ha prioritet. Da er det veldig kjekt å se at dette har fått gjennomslag. Byggestart ligger inne i andre periode i NTP. Vi kunne startet tidligere hvis kort tunnel hadde blitt valgt, men det var det ingen som ønsket. Derfor var det viktig for oss å levere på dette, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen, som i sist uke slapp nyheten om Rødsliane.

– Glad

– Jeg er glad for at flertallet konkluderte med lang tunnel, og at jeg forventer at dette skal gjennomføres. Dette er viktig for lokalbefolkningen, næringsliv og ikke minst som en forventet økt trafikk med Ryfast. Jeg mener at Statens vegvesen innenfor de rammer de har fått, nå må gjøre det de kan for å den lange tunnelen på plass, kommenterer stortingsrepresentant for KrF, Olaug V. Bollestad, som opprinnelig kommer fra Jørpeland.

Statens vegvesen gikk inn for alternativ 4 (kort tunnel), mens Ryfylkekommunene, fylkestinget og Fylkesmannen i Rogaland ønsket alternativ 2b (lang tunnel), fordi dette gir innspart reisetid.
  • Den 5 kilometer lange Årdalstunnelen skal sikre ura på Øykjaneset i Hjelmeland og korte inn riksvei 13 med cirka 10 minutter. Formelt heter prosjektet Melkeråna–Årdal. Dette omfatter bygging av tunnel for å sikre mot skred, samt tilkomstvei. Strekningen har høy skredfaktor. Løsningen som legges til grunn omfatter lang tunnel, i tråd med vedtatt kommunedelplan i kommunene Hjelmeland og Strand. Det er satt av 820 millioner til utbyggingen.
  • Det skal bygges 4 kilometer tunnel for å sikre i Rødsliane i Suldal. På denne strekningen mellom kommunesenteret Sand og Sandsfjordbrua raser det stadig vekk svære kampesteiner, is og snøras ned på asfalten. Lovraeidet-Sand har status som Nasjonal turistveg, men standarden på veien er dårlig. Veibanen er gjennomgående smal, uten gul midtstripe og med krapp kurvatur. Det er satt av 800 millioner.
Lovraeidet er avkjørselen til Sandsfjordbrua og Jelsa. Det skal bygges 4 kilometer tunnel fra Lovraeidet i retning Sand.

Statens vegvesen har kalkulert at det vil koste 1,4 milliarder kroner å bygge lang Årdalstunnel, men Hjelmeland-ordfører Bjørn Laugaland viser til at det kostet 480 millioner kroner for et lignende prosjekt; Svotunnelen ved Tysdalsvatnet.

– Bør holde

– Ut fra erfaringen med Svotunnelen, bør 820 millioner holde. Det er kjempebra at pengene ligger inne. Dette viser at det nytter å jobbe sammen. Vi har klart å mobilisere alle instanser til å mene det samme, både Ryfylkekommunene, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland, sier Bjørn Laugaland, som også er leder for Ryfylkerådet.

To av tre store rassikringsprosjekter i Ryfylke ligger inne i Nasjonal transportplan i perioden 2024–29. Årdalstunnelen skal sikre Øykjaneset, mens Lovra-Sand trygger Rødsliane.

Rådet er også opptatt av den skredfarlige veien gjennom Bratlandsdalen, som skal sikres med tunnel ved Øvre Lonevatn. Bygging av gang- og sykkelvei mellom Tau og Jørpeland innen Ryfast åpnes, står også på ønskelisten.

– Det er svært gledelig med Årdalstunnelen, mens det er skuffende med Rødsliane. Vi har jobbet for å få det framskyndet. I tillegg skulle vi gjerne hatt med Bratlandsdalen og gang- og sykkelvei Tau-Jørpeland, uttaler Torkel Myklebust, daglig leder i Ryfylke IKS, som er sekretariatet til Ryfylkerådet.

Strand går inn for lang Årdalstunnel
Publisert: