Finnøy: – 136 traktorlass rett forbi huset, ikke tatt med i støyrapport

Først ga Fylkesmannen i Rogaland midlertidig dispensasjon i 5 år til at Finnøy Betong kan utvide virksomheten, men nå har statens forlengede arm varslet at vedtaket kan bli omgjort på grunn av en mangelfull støyrapport.

Naboene Bjarte Arne Vestbø, til venstre, Lourdes M. og Jan Evan Vestbø er mot utvidelsen til Finnøy Betong.
 • Tor Inge Jøssang
  Tor Inge Jøssang
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

– Da Fylkesmannen var på befaring i saken, opplyste Finnøy betong at det bare er snakk om 8-10 tunge kjøretøy i døgnet i travle perioder, og at dette hadde skjedd tre ganger i fjor. Men de tok ikke med traktorkjøring med tilhenger. Jeg satt i 6,5 timer og noterte da de mottok singel til produksjon av betongelementer: Det ble kjørt 136 traktorlass rett forbi huset vårt, sier Jan Evan Vestbø.

Fylkesmannen har varslet mulig omgjøring av vedtaket som gir Finnøy Betong klarsignal til å utvide.

– Vi ser ingen dramatikk i dette, kommenterer Lars Jøran Flesjå i Finnøy Betong og legger til:

– Fylkesmannen har bedt om tilleggsinformasjon for å få med all transport, for vedtaket bare er basert på tungtransport. Dette blir ikke omgjøring av vedtaket i den forstand, dette vil bare være tilleggsinformasjon som må inn i tillatelsen.

Naboer protesterer mot utvidelse av industriFinnøy: Arbeidsplasser trumfer landbruksjord og naboerFull fart i Finnøy betong

Bedriften begynte i det små i 1996, som tilleggsnæring i landbruket, og har nå 25 ansatte og 60 millioner kroner i omsetning. I forbindelse med tap av et midlertidig lagerområde på Ladstein, søkte bedriften om å få utvide på Flesjå, hvor den har blandeverk og produserer betongelementer. Kommunen gav tillatelse til midlertidig omdisponering av 2,2 dekar dyrket mark, slik at betongfirmaet kan sette opp en 9 meter høy og 26 meter lang forlengelse av en eksisterende lagerhall. I tillegg er det gitt tillatelse til å lagre betongelementer. Det skal etter planen settes opp støygjerder rundt området.

– Ulemper

Naboene Bjarte Arne Vestbø, Jan-Evan og Lourdes M. Vestbø og Sturle Løvås påklaget kommunens vedtak. De argumenterte med at virksomheten fører til store ulemper i form av støv- og støyplager. I tillegg viste de til at lastebil- og anleggstrafikk på de smale veiene på Finnøy utgjør en trafikkfare. De framholdt også at tiltaket i realiteten er en varig nedbygging av landbruket, og at slike utvidelser må skje med reguleringsplan, ikke dispensasjon.

Tidligere i mars stadfestet Fylkesmannen vedtaket til kommunen på noe endrede vilkår. Det ble gitt dispensasjon med 5 års varighet, forutsatt nødvendig løyve for adkomst fra Statens vegvesen. Etter 5 år må det foreligge godkjent reguleringsplan eller så må området tilbakeføres til landbruk.

Konklusjonen var at utvidelsen ikke vil føre til slike ulemper med støv, støy og trafikk som naboene er redde for. Blant annet slipper Finnøy Betong å flytte betongelementer til lageret på Ladstein, slik at det i realiteten blir mindre trafikk enn før. Fylkesmannen satte som vilkår at tungtrafikken maksimalt skal være 6 tunge kjøretøy i døgnet, og maksimalt 10 inntil seks ganger i året.

Ny klage

Selv om vedtaket egentlig var endelig, protesterte naboene nok en gang på grunn av traktorkjøringen - og de varslet saken vil bli sendt til Sivilombudsmannen.

For at traktor med tilhenger skal regnes som tungtrafikk, må totalvekten være over 3,5 tonn eller lengden over 5,6 meter. Fylkesmannen har bedt om en tilbakemelding på om de traktorer med tilhenger som brukes av Finnøy betong faller inn under begrepet tungtrafikk, eller ikke.

Uavhengig av om traktor er å regne som tungtrafikk eller ikke, så mener Fylkesmannen at støy fra traktorkjøring er en relevant støykilde for naboene, og at dette bør være inkludert i støyrapporten.

– Fylkesmannen varsler nå en ny vurdering av dette og den støy denne trafikken genererer da vi ser at vår vurdering kan være basert på et feilaktig grunnlag, heter det i et brev signert avdelingsdirektør Lone Merethe Solheim.

Finnøy Betong har tenkt å ferdigstille lagerhallen rett over påske. Hvert år kommer det cirka 30 båtlass med sand, grus og singel til produksjonen.

– Dette handler om driften vår gjennom 21 år, som nå blir dratt med i saken som gjelder utvidelse. Hvis traktor med henger er tungt kjøretøy, så må det med i vedtaket. Jeg ser ingen dramatikk i dette, sier Lars Jøran Flesjå.

Publisert:
 1. Finnøy kommune
 2. Finnøy
 3. Statens vegvesen
 4. Statsforvalteren i Rogaland
 5. Trafikk

Mest lest akkurat nå

 1. Politiet gjorde alkoholfunn i konteiner: Butikksjef erkjenner salg av smuglerøl og -sprit

 2. Jakob Ingebrigtsens nye naboer på Lura synes huset hans blir for svært

 3. Forslag om stor gassterminal på Talgje

 4. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 5. Etter «vaksine-brevet» begynte Heart å føle press. Nå melder hun seg ut av MDG

 6. Politiet advarer mot svindel-mail: - Ikke svar og blokker avsender