Nei til ny internasjonal skole i Stavanger

Flertallet i oppvekststyret sier nei til at «The Explorers AS» skal starte privat skole for hundre elever på Storhaug.

Oppvekststyrets nestleder Rune Askeland (V) fremmet forslaget som fikk flertall.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det var Venstre (Rune Askeland) og Senterpartiet (Arnhild Skretting) som sikret flertall mot sammen med Arbeiderpartiet (Dag Mossige, Antonia Kvalsvik og Øyvind Jacobsen) og Rødt (Sara N. Mauland).

Frp (Kristoffer Sivertsen) var for ny privat skole.

– Vi må tørre å gi foreldrene valgmuligheter, sa han blant annet.

Høyre (Sissel Knutsen Hegdal, Aleksander Stokkebø og Gunnar Øystein Helgevold) og KrF(Anne Kristin Vik Bruns) ville at rådmannen skulle legge fram mer informasjon om den faglige kompetansen til The Explorer AS før de vil ta endelig stilling til saken i formannskapet.

Internasjonal skole

Stavanger avgir bare høringsuttalelse. Utdanningsdirektoratet avgjør.

«The Explores» skal være en internasjonal skole som benytter læreplan etablert av International Baccalaureate Organization. Det skal være en 1.-10.skole med cirka ti elever på hvert trinn.

Men flertallet i oppvekststyret mener Stavanger har nok internasjonale skoler og er dessuten usikre på om de som står bak skolen vil kunne gi et godt tilbud.

Holde fanen høyt

-En sterk offentlig skole er viktig, men det er en menneskerett å kunne velge skole for sine barn, og den fanen kommer vi til å holde høyt, sa Aleksander Stokkebø (H).

-Jeg kommer til å holde fanen høyt for at barn skal få like muligheter, kom det kjapt fra Øyvind Jacobsen (Ap).

-Vi i Sp er prinsipielt mot private skoler, sa Arnhild Skretting.

Oppveksstyrets leder Sissel Knutsen Hegdal (H):

– Det som er viktig er at vi har et nasjonalt regelverk vedtatt av Stortinget som vi må forholde oss til. Vi må gi søknaden en grundig og seriøs behandling. Vi må passe på at enhver elev får et godt undervisningsopplegg. Vi må vurdere om søker er i stand til å gi det. Derfor ber vi om ytterligere opplysninger. Vi har god erfaring med andre internasjonale skoler i byen, og Stavanger er en internasjonal by.

Stavanger har fra før tre internasjonale skoler: Den franske, den britiske og ISS International School of Stavanger (som kalles den amerikanske skolen).

Flertallets syn

Her er uttalelsen fra Stavanger som fikk flertall. Det var oppvekststyrets nestleder Rune Askeland (V) som hadde formulert uttalelsen som ble vedtatt:

Stavanger kommune har forståelse for at organisasjoner og enkeltpersoner søker å etablere internasjonale skoler som kan innpasses innenfor rammen av friskolelovens bestemmelser. Slik vi oppfatter intensjonen med friskoleloven, er det imidlertid viktig at denne retten kan ivaretas uten at det har negative konsekvenser for den offentlige skolestrukturen, at de skolefaglige hensyn er ivaretatt, at det er behov for skolen og den ikke påvirker budsjettmessige hensyn negativt.

Det råder usikkerhet om søkers kompetanse og mulighet for å kunne gi et helhetlig pedagogisk godt tilbud til elevene.

Stavanger kommune har ikke kjennskap til «The Explorer AS» eller personene bak foretaket fra tidligere. Det er derfor vanskelig å bedømme foretakets kompetanse eller erfaring med skoledrift.

Kommunen har allerede flere internasjonale skoler, også innenfor denne pedagogiske retningen.  Flere av disse skolene melder om nedgang i elevtall.  Derfor kan vi vanskelig se at “the Explorers” dekker et behov.

Skolen signaliserer at den har et ønske om å starte i Storhaug bydel. Denne bydelen har en ny offentlig skole under planlegging og en skole i samme område vil kunne påvirke elevgrunnlaget til denne offentlige skolen.  

Stavanger kommune tilrår ikke å godkjenne denne søknaden om å opprette en ny skole med bakgrunn i de ovenforliggende moment.

Privatskolemotstander Dag Mossige, Aps fraksjonsleder i oppvekststyret, var godt fornøyd med Venstres forslag.
Les også

Nok eit ja til Wang Ung i Stavanger

– Ja, det er farlig

– Nok en privatskolesøknad, sukket Dag Mossige (Ap).

– Har det så mye å si, egentlig? Privatskoletilhengere pleier vanligvis bagatellisere konsekvensene. De sier at privatskoler ikke truer fellesskolen. Jeg har ennå til gode å se at Høyre og Frp sier nei til en enste privatskole, uansett hvor dårlige søknadene er. Ja, det er farlig, det er farlig for Stavangerskolen, for hver eneste krone som går til en privatskole, går det en krone ut av Stavangerskolen. For pengene følger elevene. En ny privat skole vil også kunne sette ny offentlig skole på Storhaug i fare. Vi sier nei til dette fordi det vil få negative konsekvenser. Ap er med på å presser hardt for å ruste opp skoler i alle bydeler.

– Det er nå 1 av 16 barn i grunnskolen som ikke går i fellesskolen, dvs offentlig skole, påpekte Øyvind Jacobsen (Ap).

Mossige gav også et spark til skolesjefen og oppvekstdirektøren som anbefalte politikerne å si ja til søknaden:

– Jeg synes det er absurd å snakke om at skolene i Stavanger skal være bærekraftige og robuste når det her legges opp til klasser på ti elever.

Mossige siktet til en annen sak oppvekststyret behandlet onsdag kveld, nemlig føringer for ny skolebruksplan, som du kan lese mer om her:

Publisert: