I 2011 trakk hun en visdomstann, siden har hun ventet i smerte

Smertebehandling hver femte uke, konstant vondt og årevis med venting. Cecilia Mydland (36) er en av 2100 pasienter som venter på å få pasientklagen sin behandlet.

Cecilia Mydland på venterommet ved Smerteklinikken. Hun beskriver smertene i ansiktet som konstante - dunkende og brennende. I tillegg har hun smerteanfall som oppleves som knivstikk samt som å få strøm i seg.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Hun sitter på venterommet ved Smerteklinikken på Stavanger Universitetssjukehus. Her får Cecilia Mydland (36) fra Stavanger smertebehandling hver femte uke.

Etter at hun trakk en visdomstann i 2011, har Mydland levd med kroniske nevropatiske smerter i ansiktet. Smertene skyldes at trigeminusnerven er skadet.

– Jeg har ikke hatt to minutters smertepause på seks år. I tillegg har jeg smerteanfall, sier Mydland.

De første fire årene jobbet hun. Smertene ville ta slutt i løpet av to år, fikk hun høre. Det var bare å holde ut. Senere ble det konstatert at smertene er kroniske. Skadene har gitt alvorlige og varige konsekvenser.

Vil tilbake på jobb

– Målet har hele tiden vært å komme seg tilbake på jobb, jeg har en sterk vilje, sier Mydland.

Hun er fortsatt ansatt i Aker Solutions, der hun jobbet som kvalitet- og HMS-leder. For tiden er hun sykemeldt. Smertene er så sterke.

Da det ble konstatert at smertene var kroniske, klaget hun til Norsk pasientskadeerstatning. I januar 2015 fikk hun avslag på kravet om erstatning.

Hun anket saken videre til Pasientskadenemnda i 2015.

– Siden har jeg ikke hørt en lyd, sier Mydland.

Sakene tårner seg opp

Cecilia Mydland er ikke alene om å vente. Køen av klagesaker har tårnet seg kraftig opp etter at Pasientskadenemnda ble underlagt det nye organet Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) i Bergen. 2100 saker ligger i kø (Se egen sak).

Mens Pasientskadenemnda i 2014 behandlet 2330 saker, dalte behandlingen til 1076 saker i 2016, heter det i årsmeldingen.

Cecilia Mydland (36) klaget på avslaget om erstatning for snart 2,5 år siden. Etter det har hun ikke hørt et ord. - Jeg begynner å tro at dette er en bevisst utmattelsestaktikk. Det er belastende å vente, sier Mydland, som her venter på behandling ved Smerteklinikken.

– Uholdbart og fortvilende for de skadelidende, sier advokat Carl Aasland Jerstad i Haver Advokatfirma AS.

Han er ekspert på personskadesaker og representerer Mydland. Både han og hans klienter fortviler over lang behandlingstid hos Helseklage, som forbereder sakene for Pasientskadenemnda. Det kan gå 2–3 år uten at det en gang er blitt utpekt saksbehandler, opplever Jerstad, som også har saker som ble klaget inn for fire år siden.

– Mange som venter på behandling har alvorlige skader og tilhørende ødelagt privatøkonomi. De lever i uvisse i mange år, sier Jerstad.

– Usikkerheten er belastende. Jeg sitter av og til med følelsen av at klageorganet er der for å beskytte medisinsk personell, og ikke oss pasienter, sier Mydland.

Saker fra 2014 venter ennå

Helseklage behandler altså allerede fattede vedtak fra en rekke fagområder i helsevesenet. Dersom en pasient mener å ha fått en skade etter behandling i helsevesenet, klages skaden først inn til Norsk Pasientskadeerstatning.

Carl Aasland Jerstad, partner i advokatfirmaet Haver.

Når et vedtak er fattet der, og pasienten ikke er fornøyd, ankes det til Pasientskadenemnda - som i Cecilia Mydlands tilfelle.

Paraplyen Helseklage forbereder sakene for Pasientskadenemnda.

– Jeg var nettopp i kontakt med Helseklage for å høre om det var utpekt saksbehandler i en annen sak, som vi klaget inn i fjor. Da fikk jeg beskjed om at saker fra 2014 og 2015 sto foran oss i køen, sier Jerstad.

– Noen ganger tenker jeg at de bevisst haler ut tiden for å ta motet fra meg, sier Mydland.

Les også

Lover høyere bemanning i ett år

– Bevisene blir gamle

Advokat Jerstad mener ventetiden har eskalert etter at Pasientskadenemnda ble lagt under Helseklage i Bergen.

– Bevisene som er framskaffet blir gamle og må fornyes. Helseminister Bent Høie har vært klar over problemene lenge, men det skjer ingenting, sier Jerstad, som mener lang ventetid krenker klientenes basale menneskerettigheter, samt strider mot reglene i forvaltningsloven.

Janne Eide Roalkvam i advokatfirmaet Bull Årstad.

Janne Eide Roalkvam i advokatfirmaet Bull Årstad erfarer det samme som Jerstad.

– Saksbehandlingen er svært lang og for de skadelidte er dette uheldig. Det er en omstendelig prosess. Først skal Norsk Pasientskadeerstatning ta stilling til ansvarsspørsmålet før selve erstatningsutmålingen. Sakene går derfor gjerne frem og tilbake i årevis, sier Roalkvam.

– Vi advarte mot flyttingen

Per Oretorp i Personskadeforbundet sier de advarte da regjeringen i 2015 vedtok å flytte Pasientskadenemnda inn under paraplyen Helseklager. Oretorp mener flyttingen skjedde for hastig, og at nemnda mistet erfarent personell.

I årsrapporten til Helseklage fra 2016 skriver direktør Rose-Marie Christiansen at flyttevedtaket førte til at 15 medarbeidere valgte å slutte frem til våren 2016, utelukkende innenfor pasientskadeområdet.

Forventet gjennomsnittlig saksbehandlingstid økte i en periode av året til 22-23 måneder, og ved utgangen av 2016 ble det talt opp 2941 restanser til Pasientskadenemnda, altså saker som ikke var blitt behandlet.

Belastende for klientene

– Det er nå regelen at saksbehandlingen tar flere år. Det er en utrolig belastning for de som har fått satt livet sitt på vent, og vi er bekymret for kvaliteten på behandlingen, sier Oretorp.

Han legger ansvaret på regjeringen.

– Flyttingen skjedde uten en skikkelig konsekvensutredning. Jeg tror det kan ta ti år å ta igjen etterslepet. Rettssikkerheten til de skadelidende er ikke god nok, sier Oretorp.

Både han og advokat Jerstad frykter at mange skadelidende mister motet.

– For klientene mine kan dette være en svært slitsom situasjon. Mange som skulle ha prøvd sakene sin for domstolen, gir opp, sier advokat Jerstad.

For å kunne prøve saken for domstolen, må saken først gå gjennom Pasientskadenemnda.

– Den er underfinansiert og blir fort ei felle for pasientene, mener Jerstad.

Kritikkverdig, mener Sivilombudsmannen

Allerede i fjor høst kom Sivilombudsmannen med en uttalelse om Helseklages behandlingstid. Konklusjonen var at 20 måneder er for lang ventetid og at Helseklage må bestrebe seg på å korte ned behandlingstiden snarest mulig.

Les også

Lover høyere bemanning i ett år

Publisert: