Nekter å godkjenne boliger under 32 kvm

Bygningssjefen i Sandnes ber politikerne om støtte. Han vil ikke godkjenne cirka 15 av 81 leilighetene i Vågen Brygge — de fleste er allerede solgt.