Tunnelarbeid fører til råkjøring

Følgebilen gjennom Byfjordtunnelen starter så sent at ingen har mulighet til å nå siste ferjeavgang til Finnøy.