Ny direktør for oppvekst og levekår

Bjørn Tungland konstitueres i stillingen som direktør oppvekst og levekår i Stavanger kommune fra 25. juni.