- Privat utbygging kan halvere bompengene på Hunnedalsveien

Privat utbygging av Rv 45, Hunnedalsveien, kan redusere bomavgiften fra 40 til 20 kroner.