Kannik skole er gjenoppstått

Etter en rehabilitering til rundt 70 millioner kroner står bare ytterveggene igjen av gamle Kannik skole.