Ransvideo kan være til liten nytte

Flere minutter med videoopptak som politiet har fra stavangerranet,kan vise seg å være uten særlig verdifull informasjon.