Sikkerheten i Frøystad barnehage skal granskes

Frøystad barnehage kan som den første i landet bli underkastet en risko— og sårbarhetsanalyse fordi den blir nabo til Norsk Kontantservices nye tellesentral.