Miljøstasjon i Hå får hard medfart

Bø miljøstasjon på Nærbø får stryk av Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland.