Arkeologer med advokathonorar

Odd Arild Kvaløy (Sp) reagerer på at utbyggere må betale 663 kroner timen for arkeologer.