Riggstøy tar nattesøvnen fra naboene

I løpet av de to siste dagene har flere beboere både på Lura og i Sandvika, på andre siden av Gandsfjorden, klaget til kommunens helseavdeling og til politiet over nattestøy fra Offshore & Marine (OM) i Luravika.