Kamp mot uvettig oppskyting av raketter

I Hå har somme vore så redde at dei har evakuert frå bustaden sin i romjula på grunn av uvettig bruk av fyrverkeri. Det kunne varaordførar Kjellaug Aanestad Varhaug fortelja dei andre formannskapsmedlemmane i Hå i går.