1100 vil bli lærere

Sandnes kommune har fått inn rundt 450 søknader på lærerstillinger fra høsten 2003. I Stavanger er tallet 650.