Hå trugar med røykemulkt

500 kroner dagen i tvangsmulkt trugar Hå kommune med om ikkje Arne Johannesen Konditori på Nærbø innan to veker syter for å oppfylla røykeloven.