- Sjåfører av tunge kjøretøy blir stadig trøttere

— Vi ser stadig flere brudd på kjøre/hviletidsbestemmelsene, sier Georg Eie førstekonsulent i Statens vegvesen, Sør-Rogaland distrikt.