Foreldre som gratisvikarer

Foreldre i Tromsø jobber gratis i Kulturbarnehagen når ansatte blirsyke. Taremareby barnehage i Sandnes ser på muligheten til lignendeordninger. Egenmelding som belaster foreldrenes arbeidsgiver kanvære ulovlig.