Terrorgjerder på prøve

Stavanger havn får sine gjerder mot terror. Men 2004 blir et prøveår.