Strand må kutte i skole og omsorg

Rådmannen i Strand kommune vil kutte i skole og omsorg og øke eiendomsskatten for å få balanse i budsjettet.