Kvinne fikk uføretrygd først etter at hun døde

For dårlig veiledning ved trygdekontorene gjør at flere mister trygdepenger de har rett på, hevder advokat Alv Stangeland i Egersund.