Lang kø og illsinte bilister

Det oppsto lange køer på E 39 mandag ettermiddag og kveld. Grunnen var at arbeidet med midtdelere på strekningen Stangeland — Hove begynte i 18-tiden.