900 hytter er nok i Finnøy

Finnøy vil bare ha nye fritidsbustader på Ombo, den største øya i Ryfylke.