Høyre støtter de private barnehagene

Høyre vil ikke gå for den antatt rimeligste ordningen for tildeling av offentlig tilskudd til de private barnehagene. Og støtter dermed de kraftige protestene som har kommet i Stavanger.