- Lett å feiltolke tallene

Professor Kjell Harald Olsen tviler på at den nye levekårsundersøkelsen kan brukes fornuftig.