Ulykker på glatt veibane

Det er glatt på Nord-Jæren. Flere steder har det vært uhell ogulykker fredag ettermiddag. Mest dramatisk var en frontkollisjon påBråstein.