Kommer fra oljå og trives på dypt vann

— Arbeidsgivere som vil beholde arbeidsplassene i Norge og nyttiggjøre seg ny teknologi, det er sånne arbeidsgivere jeg vil ha, understreker Sigrun Torrissen.