Åtte 2008-ansatte neste år

16 millioner kroner ut, 16 millioner inn. Slik ser neste årsvedtatte budsjett ut for Stavanger 2008. Utgiftssiden er omtrentsom den var tenkt da kulturhovedstad-søknaden ble sendt til EU.Inntektene er mindre. Det skyldes at sponsorbidrag og eksternetilskudd trolig kommer seinere enn forutsatt. Kulturhovedstaden harikke nådd så langt som ventet med det arbeidet.