Eramet samlar omnane i sentral

Eramet Norway sin fabrikk i Sauda er blant dei første smelteverka i landet som samlar alle prosessar i ein driftssentral.