Konkurrenter bygger sammen

Tre konkurrerende boligselskaper går sammen om å bygge 750 boliger på sørsiden av Bogafjell. Boligfeltet blir byens sørøstlige hjørne når det står klart.