- Mer fyll i byen skyldes skjenkereglene

Utebransjen mener at de nye skjenkereglene har ført til mer fyll i byen.