• Jan Tore Glenjen

Studentene parkerte StOr-styret

I et følelsesladet og taktisk spill vedtok studentparlamentet i går med 14 stemmer mot 1 overgang til Norsk Studentunion. Et samlet styre ville fortsette i Studentens Landsforbund.