Hå-rådmann vil vraka byggjefirma

Hå kommune kan koma til å vraka Bettikon som ansvarleg søkjar for ulike byggjeprosjekt i kommunen. Heile fem klagesaker står på kartet neste veke.