Anleggsområde i 2006

Tusenårsstedet skal bygges ut etappevis. I øyeblikket skjer det meste i grunnen på Skagen. I høst skjer det ingenting, men når neste fase starter om ett år, vil det merkes på Torget.