- Barn får ikkje god nok hjelp

Fylkeslegen uttrykkjer alvorleg bekymring når det gjeld Sandnes kommune sitt samla tilbod til barn og unge med psykiske problem.