Privat melk og kjøtt spiser markedsandeler

BRYNE: Private slakteriers andel av den totale slaktingen her i landet fortsetter å øke. Ifølge de siste tallene fra Statens landbruksforvaltning har private slakterier nå en samlet markedsandel på 23,9 prosent, en økning på 0,8 prosent i løpet av 2002, skriver fagbladet Kjøttbransjen.