Over 300 bostedsløse i Stavanger og Sandnes

Til sammen brukte de to byene over ni millioner kroner på å skaffebostedsløse tak over hodet.